โรงงาน

Weaving Workshop
Cutting Room

เวิร์คช็อปการทอผ้า

ห้องตัด

Sewing Area
Packing Room

พื้นที่เย็บผ้า

ห้องแพ็คกิ้ง

Warehouse
Workshop

คลังสินค้า

เวิร์คช็อป