โรงงาน

เวิร์คช็อปทอผ้า
ห้องตัด

เวิร์คช็อปทอผ้า

ห้องตัด

พื้นที่เย็บผ้า
ห้องแพ็คกิ้ง

พื้นที่เย็บผ้า

ห้องแพ็คกิ้ง

คลังสินค้า
เวิร์คช็อป

คลังสินค้า

เวิร์คช็อป